Legally SMART: Be SMART now, save trouble later

Als ondernemer heb je met veel verschillende partijen te maken. Welke dat zijn is geheel afhankelijk van de branch waar je in zit. Wat spreek je met welke partij af, hoe leg je dit vast, wanneer ben je ergens aan gebonden, wanneer en hoe kan je nog terug? Dit wordt allemaal geregeld in het Contractenrecht.

Het is belangrijk om de afspraken die je maakt schriftelijk vast te leggen in een contract. Dat contract regelt dan de rechtsverhouding tussen jou en die specifieke partij.

Daarnaast kan je ook in algemene voorwaarden (AV) de algemene regels omtrent jouw werkwijze  vastleggen, deze kan je dan steeds opnieuw van toepassing verklaren op iedere partij. Of de AV van toepassing is op de desbetreffende rechtsverhouding hangt er vanaf of de AV op correcte wijze ter hand is gesteld.

Bij Legally SMART kan je bestaande contracten, AV etc. laten bekijken en/of nieuwe op maat gemaakte documenten laten opstellen. 

Sluit Menu